Bijeenkomst 13 september 2020

Om kwart voor drie verzamelden ongeveer 75 personen zich voor het ontvangstgebouw van begraafplaats Kovelswade. De zon scheen uitbundig, hetgeen goed uitkwam voor de twee wandelingen van 45 minuten in de buitenlucht. Nadat er 4 groepen gevormd waren ging twee groepen onder begeleiding van gidsen eerst naar de High Line van Utrecht, oftewel het Oosterspoorbaanpark. De andere twee groepen kregen een rondleiding door twee gidsen over de Algemene begraafplaats Soestbergen. Om 4 uur vond er een wisseling tussen de groepen plaats.

De High Line van Utrecht: De Oosterspoorweg is in 1874 aangelegd als verbinding tussen Utrecht en Hilversum. Het deel ten zuiden van het Spoorwegmuseum verloor haar functie en vroeg om een nieuwe ontwikkeling. Op 22 januari 2017 werd Park Oosterspoorbaan officieel geopend. Een verbinding tussen de binnenstad van Utrecht en het Kromme Rijngebied. Een prachtig park met vele buurt initiatieven om het een nog mooiere plek voor de hele buurt te maken.

Algemene begraafplaats Soestbergen: Na het binnenstedelijke begrafenisverbod in 1830 werd deze Eerste Algemene begraafplaats aangelegd op het terrein van buitenplaats Soestbergen naar ontwerp van J.D. Zocher. In het midden ligt een grote ‘rotonde’, met grafkelders van Utrechtse notabelen uit de 19e eeuw. De 17e-eeuwse villa werd dienstwoning.

De beide wandelingen waren, zeker door de uitleg van de gidsen, heel erg interessant. Na afloop was er een borrel in het ontvangstgebouw van begraafplaats Kovelswade, een mooi gebouw in traditioneel neoclassicistische stijl.