Bijeenkomst 13 feburari 2022

Mega-operatie Lombokplein

Op zondag 13 februari bezoeken we het Westplein. Het nu nog drukke verkeersplein en tochtgat gaat de komende jaren op de schop. Projectleider Carla en Planontwerper Marlien vertellen vol trots over het nieuwe Lombokplein, dat het stationsgebied,

Lombok en de binnenstad aan elkaar gaat verbinden. Het is een mega-operatie waarbij de autoweg wordt omgeleid rond het NH-hotel. Zo ontstaat er ruimte om de Leidse Rijn door te trekken, voor betere fietsstromen, parken en enkele huizen.

Maar voor het zover is moeten eerst de honderden kabels, rioleringsbuizen en oude fundamenten worden verplaatst. Onze vrienden komen graag in 2028 terug voor het resultaat.