Bijeenkomst 11 juli 2021

Met heerlijk weer konden wij weer met een beperkte groep op locatie bijeenkomen. Iedereen kwam op fiets naar fort Lunet I of IV. Op fort Lunet I vertelden drie rondleiders van Gilde Utrecht over de Nieuwe Nederlandse Waterlinie. Hier bezochten we de oude atoombunker, die tijdens de koude oorlog is geïnstalleerd. Tegenwoordig worden de oude slaapruimtes van de soldaten gebruikt door creatieve bedrijfjes/groepen. Boven op het fort is het lekker toefen met rustplekken en een moestuin. Tot slot liepen wij naar de Kromme Rijn waar nog de betonnen afsluitingssluis te zien is, die het water van de rivier moest omleiden om het terrein te laten overstromen.

Met de fiets ging het verder naar Lunet IV. Hier mochten wij van een drankje genieten, terwijl Peter Bos, voorzitter van de Stichting Stelling van Utrecht, ons over de huidige situatie van de Utrechtse forten informeerde. De Stichting Stelling van Utrecht verenigt de ondernemers, eigenaren, huurders en gebruikers van de 16 Waterlinieforten rondom de stad Utrecht. Doel is onderling contact, kennisuitwisseling, gezamenlijke belangenbehartiging en draagvlak te kweken voor behoud, restauratie en duurzame herbestemming en -exploitatie van onze forten. Peter vertelde, dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie hoopt op de UNESCO Werelderfgoedlijst te komen als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam. Aansluitend konden wij op eigen gelegenheid een wandeling rond het fort maken met mooi uitzicht op de fortgracht en om te genieten van het groen. Leuk om weer samen op stap geweest te zijn.