Bijeenkomst 10 september 2023

We gingen dit keer naar het Griftpark, dat is gelegen tussen de Vogelenbuurt, Tuinwijk en Wittevrouwen, op de plek waar sinds 1860 de Gemeentelijke Gasfabriek stond, en sinds 1876 de Vaalt was. In 1960 werd de gasfabriek gesloten en gesloopt. Door omwonenden werd gepleit voor de aanleg van een park.

Klaas Stuive, een vroegere omwonende vertelde ons iets over deze geschiedenis.

Amin van het  jongerenwerk-Jou-Utrecht vertelde ons naast de gamebox bij de skatebaan, die grote populariteit geniet, hoe zij in contact treden met de vele jongeren, die daar skaten en rondhangen.

Ronald van Elk vertelde ons zeer enthousiast over de beplanting in het park.

Tenslotte gaf Ad Sanders ons een uitleg over het monument van het slavernijverleden, dat kort geleden in het Griftpark is geplaatst.

Na afloop was er een gezellige borrel bij de Stadsboerderij. Ondanks de warmte was het een bijzonder middag.