Bijeenkomst 10 oktober 2021

Deze bijeenkomst stond in het kader van de bouw van het nieuwe Slachtstraat Filmtheater in Utrecht. De gebouwen aan het Hoogt en de Slachtstraat waren tientallen jaren onderdeel van Filmtheater ’t Hoogt.

Maar zij vertrokken omdat een deel van de panden getransformeerd zou worden tot woningen en het gebouw aan de Slachtstraat verkocht zou worden door de eigenaar: het Utrechts Monumentenfonds. Het Utrechts Monumentenfonds is een stichting zonder winstoogmerk en zet zich sinds 1943 in voor het wonen, gebruiken en genieten van gebouwd erfgoed in Utrecht, als bijdrage aan de stad en aan de stedelijke samenleving van morgen. Toen het plan van het UMF niet realiseerbaar bleek, kwam Jos Stelling, eigenaar van Springhaver en Louis Hartlooper Complex met het idee om er weer een filmhuis met horeca te beginnen. Het Slachtstraat Filmtheater is dus geboren uit een gezamenlijke passie om dit unieke monumentale complex met een functie als cultureel en filmisch hart in de stad weer open te stellen voor publiek.

Het programma begon met een voorlichting in de Serre van het Ubica-restaurant door Suzan te Brake, directeur van het UMF. Vervolgens werd er in twee groepen een rondleing gegeven door de gebouwen, die op dit moment aan de Slachtstraat en het Hoogt verbouwd worden onder leiding van Suzan te Brake en Jos Stelling. Na afloop was de borrel wederom in de Serre van het Ubicarestaurant.