Bijeenkomst 10 juli 2022

Zondag 10 juli stond de zondagmiddag in het teken van de vroegere Mariakerk en dus het historische Pandhof Sinte Marie in het centrum van Utrecht dat compleet vernieuwd is. Deze herinrichting van de Pandhof Sinte Marie is op een unieke manier tot stand gekomen. Een groep bewoners nam het initiatief en heeft er vele jaren aan gewerkt. Wij kregen van hen een uitgebreide uitleg over hoe het Pandhof veranderd is van een stenig plein naar een groene sfeervolle ontmoetingsplek. Er is meer ruimte om te zitten, dankzij onder meer een nieuw hekwerk dat tevens fungeert als bank. Ook is er eenheid aangebracht met de historische omgeving door de nieuwe bestrating. Hierdoor is de omtrek van de voormalige Mariakerk goed te zien. Op het plein is extra groen gekomen. Een bijzondere toevoeging is ook een waterwerk, dat beeldhouwer Ton Kalle speciaal ontwierp voor deze plek. De kloostergang en de omringende monumentale gebouwen zijn in de avond subtiel verlicht, waardoor er ook met gesloten hekken veel te zien is.

 

Vervolgens gingen we naar een bijzonder gaaf gebleven mozaïektegelvloer uit het begin van de 14e eeuw onder de nieuwbouw op de Mariaplaats; deze is hier bij opgravingen gevonden. De vloer van 3 bij 7 meter bevindt zich in het huis waar drie eeuwen later, dus in de 17e eeuw de Utrechtse schilder Abraham Bloemaert woonde. De bijna compleet bewaard gebleven vloer aan de Walsteeg/Mariaplaats bestaat uit in mozaïek gelegde tegels in geel, rood en zwart, die variëren in vorm en formaat. Langs de haard zijn de tegels versierd met afbeeldingen van Franse lelies. Bart vertelde ons verder over de uitgangspunten van de architect bij de nieuwbouw.

Daarna kregen we een uitleg over de eco-oevers langs de Catharijnesingel.

Ten slotte kregen we een bezichtiging in het gebouw van Sociëteit “De Vereeniging”, een gezelligheidsvereniging met ruim 300 leden. 150 jaar geleden opgericht in Utrecht, en nu een bruisend centrum van velerlei activiteiten. Het prachtige pand op de Mariaplaats 14, hun eigendom, was oorspronkelijk een middeleeuws kanunnikenhuis dat binnen de ommuurde immuniteit van de Mariakerk lag. Het grensde aan het Mariakerkhof en werd bewoond door kanunniken, geestelijken die geen kloostergeloften hoefden af te leggen.De afgelopen jaren hebben er veel vernieuwingen plaats gevonden.

We eindigden met een gezellige borrel bij deze Vereeniging.