Actieve bewoners

 

Het moet tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente zijn geweest. Januari 1999. Twee studiegenoten ontmoeten elkaar weer na dertig jaar. Allebei zijn ze toe aan iets nieuws. Niet zozeer een andere werkkring, maar in elk geval iets wat 'een nieuwe uitdaging' is gaan heten.

De een is betrokken bij het Festival Oude Muziek als hoofd productie, de ander is jarenlang werkzaam geweest bij de gemeente Utrecht, onder andere als wijkmanager van de binnenstad, aan de historische en stedelijke kwaliteiten ervan. Maar allebei missen ze wat.

 

De een, Tineke van der Wal, wil de bewoners meer laten genieten van al het moois om hen heen, de ander, Heins Willemsen, zou diezelfde bewoners veel meer willen wijzen op hun verantwoordelijkheid als gastheren en -vrouwen voor de vele bezoekers van het  Museumkwartier.

Ze spreken af dat ze daar samen aan gaan werken. Ze willen iets organiseren zodat de bewoners zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun omgeving waardoor het mes aan twee kwanten zal snijden: ze zullen zich meer thuis gaan voelen en ze zullen een vorm van rentmeesterschap ontwikkelen.

 

Zo ontstaat uiteindelijk stichting Gastheerschap & Cultuur. Tineke van der Wal is de initiator, stimulator en organisator. Zij gaat overal op af, regelt concerten, tentoonstellingen en bezichtigingen in bijzondere panden. Voor haar gaat elke deur open.

 

Inmiddels bestaat Gastheerschap & Cultuur uit een groep van ongeveer vierhonderd mensen, bewoners en ondernemers uit het Museumkwartier. Een programmacommissie organiseert de drukbezochte maandelijkse zondagmiddag.

 

Met veel verdriet moesten we op 30 januari 2004 afscheid nemen van Tineke van der Wal in een overvolle Domkerk.

Gastheerschap & Cultuur in de praktijk

 

'Wat was dit weer een geweldige middag! Hoe lukt het jullie toch iedere keer weer?' We horen het gelukkig vaak bij de borrel na afloop of gewoon door de week ergens op straat in ons Museumkwartier.

Aan het woord is Peter Donkersloot, inmiddels oud-bestuurslid.

 

'Gastheerschap is geboren uit een bescheiden sociale doelstelling om mensen uit ons dorp in de binnenstad onderling kennis te laten maken en -we draaien er niet om heen- ook uit nieuwsgierigheid: wat gebeurt er toch allemaal achter de vaak fraaie gevels en hoe ziet het er van binnen uit.

De leden van de programmacommissie gebruiken hun netwerk om sleutelfiguren voor onze kar te spannen. Van alle kanten krijgen we tips en suggesties. En zo ontstaat, al vijftien jaar, maandelijks een gevarieerde zondagmiddag.

 

En heel belangrijk we volgen het Utrechtse nieuws, lopen door de stad met open Gastheerschap-ogen: waar zijn we niet eerder geweest, waarom zijn we daar nog niet geweest, wat zijn ze daar aan het doen?

 

Het organiseren van een middag voor gemiddeld honderd tot honderdtwintig mensen dwingt tot het opdelen in groepen en in het verlengde daarvan tot het vinden van adressen die op beloopbare afstand liggen, redelijk dicht bij elkaar om met het rouleren zo min mogelijk tijd te verliezen.

We streven naar afwisseling in bestemmingen. Het bezoeken van woonhuizen als rode draad, maar er is grote variatie. Stadswandelingen, openbare gebouwen, allerhande instellingen en musea, toneel, muziek en poëzie. En, tegenwoordig steeds vaker, aandacht voor jonge (creatieve) ondernemers.'