Gastheerschap & Cultuur vertegenwoordigt een grote groep enthousiaste mensen die wonen of werken in het Museumkwartier Utrecht. Elke tweede zondag van de maand bezoekt Gastheerschap & Cultuur een of meer interessante locaties. Dat kunnen woonhuizen zijn, maar ook bedrijven en instellingen. We zijn altijd op zoek naar het bijzondere verhaal van het woonhuis, het gebouw of de organisatie.


 

VREEMDEN, BEKENDEN

Wat is een stad, hoe weet je zeker

dat je hier en nergens anders hoort?

Je huis is stil. Je weet het nooit.

Je bent er al zo lang, je loopt hier

ook maar rond, je groet de doden

en de levenden op straat, steeds meer

en vaker. Vreemden, bekenden,

je kent ze aan hun schaduw.

's Nachts laten lantaars en vensters

zien waar het licht van binnen

naar buiten gaat. Elke steen toont

hoe tijd zich met tijd verstaat.

 

Ingmar Heytze, 12.8.2014

i.o.v. Hans Tromp

voor Gastheerschap en Cultuur